วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาสังคม

แนวสอบเข้า ม.4 วิชาสังคม

แนวสอบเข้า ม.4 วิชาสังคมจำนวน 20 ข้อ

สาระพุทธศาสนา 1 ข้อ
สาระภูมิศาสตร์ 4 ข้อ
สาระเศรษฐศาสตร์ 6 ข้อ
สาระประวัติศาสตร์ 7 ข้อ
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 2ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น: