วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับสิ่งแวดล้อมและอาหาร

ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกจากช้อสอบต่างๆ ยากร้อยละ 15 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจริงร้อยละ 12 ข้อสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนการสอน มีระบบกระดาษคำตอบออนไลน์ไว้ให้ทำแล้วรู้ผลคะแนนได้เลย

http://www.mindmap4u.com/edu/read-htm-tid-149.html

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับระบบในร่างกาย

ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกจากช้อสอบต่างๆ ยการ้อยละ 30 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจริงร้อยละ 10 ข้อสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนการสอน มีระบบกระดาษคำตอบออนไลน์ไว้ให้ทำแล้วรู้ผลคะแนนได้เลย

http://www.mindmap4u.com/edu/read-htm-tid-148.html

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จำนวน 20 ข้อ สำหรับระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ทุกข้อผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี ข้อยากร้อยละ 5 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจิงร้อยละ 25

http://www.jojo7000.com/forum/read-htm-tid-1711.html


ใช้สำหรับเตรียมสอบเข้าม.1ก็ได้ด้วย

ทบทวนความรู้ชั้นมธัมศึกษาปีที่ 1 ก็ได้ด้วย

เพิ่มความรู้ เพิ่มคะแนน โจทย์ทุกข้อผ่านการตรวจสอบทางทางทีมงาน

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบ ม.1 วิชาสังคมฉบับที่ 1

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 20 ข้อ สำหรับระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1

ทำแบบทดสอบ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

รวมข้อสอบที่น่าสนใจ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างข้อสอบชั้น ม.1

แบบทดสอบรวม 5 วิชา 20 ข้อ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ยาก ร้อยละ 20 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจริงร้อยละ 30

ทำ แบบทดสอบ

คะแนน คนที่เรียนมา แล้วควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 12 คะแนน

คนที่ยังไม่เรียนควรจะได้คะแนน ขั้นต่ำ 8 คะแนน

ระดับคะแนนที่ควรจะได้

ต่ำกว่า 8 คะแนน อ่านหนังสือเรียนให้มากว่านี้

8-10 คะแนน พอใช้

11- 14 คะแนน ดี

15-18 คะแนน ดีมาก

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

รวมข้อสอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาล

ตัวอย่างข้อสอบชั้น ม.1

posted on 12 Mar 2010 09:24 by jojo7000 in edu

แบบ ทดสอบรวม 5 วิชา 20 ข้อ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ยาก ร้อยละ 20 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจริงร้อยละ 30

ทำแบบทดสอบ

คะแนนคนที่เรียนมา แล้วควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 12 คะแนน

คนที่ยังไม่เรียนควรจะได้คะแนน ขั้นต่ำ 8 คะแนน

ระดับคะแนนที่ควรจะได้

ต่ำกว่า 8 คะแนน อ่านหนังสือเรียนให้มากว่านี้

8-10 คะแนน พอใช้

11- 14 คะแนน ดี

15-18 คะแนน ดีมาก

edit @ 14 Mar 2011 15:59:21 by คณิน

รวมแนวข้อสอบเข้าม.1 โรเรียนรัฐบาลมีรายละเอียดดังนี้

วิชาสังคม ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (มีเฉพาะคำถามมีครับ)

คลิก

วิชา ภาษาไทย ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ ระบบข้อสอบออนไลน์ตัวแรก Browser ของท่านต้องสนับสนุนหน้าเว็บเพจนี้ครับ

คลิก


วิชา คณิตศาสตร์

คลิก

ข้อ สอบวิชา คณิตศาสตร์จำนวน 12 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกจากช้อสอบเก่าของโรงเรียนต่างๆ ยาก 4 ข้อ ง่าย 2 ข้อ ปกติ 6 ข้อ มีระบบกระดาษคำตอบออนไลน์ไว้ให้ทำแล้วรู้ผลคะแนนได้เลย

วิชา วิทยาศาสตร์

คลิก

วิชาภาษาอังกฤษ

คลิก

รวม ข้อสอบเข้าม.1 โรเงรียนรัฐบาล