วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับระบบในร่างกาย

ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ที่ผ่านการคัดเลือกจากช้อสอบต่างๆ ยการ้อยละ 30 แต่ง่ายกว่าข้อสอบจริงร้อยละ 10 ข้อสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนการสอน มีระบบกระดาษคำตอบออนไลน์ไว้ให้ทำแล้วรู้ผลคะแนนได้เลย

http://www.mindmap4u.com/edu/read-htm-tid-148.html

ไม่มีความคิดเห็น: